توانمند سازی زنان در سراسر افغانستان 

Dari and Pashtu Facebook Twitter YouTube E-mail RSS

زنانه نباش!

انیتا حیدری یکی از بنیانگذارن زنان جوان برای تغییر

انیتا حیدری- یکی از بنیانگذارن زنان جوان برای تغییر

“زنانه نباش” معکوس مردانه بودن است و اصطلاحی است که برای  دشنام گفتن استفاده می شود. در ادبیات ما زنانه بودن به معنی ناتوانی و احساساتی بودن  است و مردانه بودن به معنی توانمندی  و عاقل بودن است. اصطلاح ” زنانه نباش ” را اکثر مردم در زنده گی روزانه و در موارد مختلف استفاده می کنند. مثلا اگر یک مرد احساساتی ررفتار کند و یا در کارهای خانه همکاری کند با برچسپ زنانه بودن تمسخر خواهد شد.

ادامه مطلب…

 

افتتاح زیب، راهی برای استقلال مالی زنان افغان

زنان جوان برای تغییر در 1 فبروری سال 2013 ، زیب را افتتاح کرد. زیب مانند انترنت کافی سحر گل بخشی از زنان جوان برای تغییر است و از زنان تجارت پیشه و حرفۀ طراحی لباس توسط زنان برای زنان حمایت می کند. این برنامه طراحان لباس افغانی خانم بانو زیرک و سلما بیات را معرفی  و کار شان را به مردم به نمایش گذاشت.  این اولین بار است که دختران افغان در داخل افغانستان طرح های خود را برای مخاطبان افغان، به ویژه زنان به نمایش گذاشته اند. ادامه مطلب…

 

بهر همه از رشته دل مهربان بودم

آرزو امید: عضو زنان جوان برای تغییر

 

 

من گنج محبت ام در ره گشای عالم .بهر همه از رشته دل مهربان بودم .
در خدمت تمام طبقه انسانها بوده ام .گاه به نام دختر که براي پدرم و برادرم ،مادرم خدمت نمودم بعد در چهره اي همسر که مونس شوهرم شدم. ادامه مطلب…

 

افکار یک زن

نویسنده: کامله عطایی، یکی از اعضای نهاد زنان جوان برای تغییر

افغانستان کشوریست که بیشتر از سه دهه جنگ را تجربه کرده و ساکنینش دشوارترین شرایط را پشت سر گذاشته اند، اما در طول این جنگ های خانمان سوز بیشترین قربانی را زنان داده اند. آن عده از زنانی که شوهران و یا پسران جوان شان را در زمان مجاهدین و طالبان از دست داه بودند، با هزاران چالش و مشکلات مقابل شدند ولی باز هم گاهی توانستند بقیه اعضای فامیل شان را از دام مرگ برهانند. با سقوط رژیم طالبان، زنان توانستند به طور سمبولیک آزادیهای خودرا بدست آورند، ادامه مطلب…

 

شام بانوان

بانوانِ شهرِ کابل!

«زنان جوان برای تغییر،» «هدیه» و «راهی به سوی برابری و توسعه» شما را به شام بانوان دعوت می کنند! این برنامه برای شما فرصتی خواهد بود تا در محیطی آرامی بیاسایید و از غذای خوب و موسیقی زنده لذت ببرید. شما هم چنان می توانید در جریان شام بانوان با زنان از پس زمینه های متفاوت آشنا شوید و با آنها شبکه های قویتری بسازید و با کار های نهاد های میزبان تان آشنا شوید!

این برنامه در روز پنجشنبه، ۳۰ ماه سنبله، ساعت ۴:۰۰ الی ۵:۳۰ در مرکز فرهنگی زنان جوان برای تغییر واقع در سرک دارالارمان، متصل به پرورشگاه و مکتب علاوالدین برګزار خواهد شد.

منتظر دیدار تان استیم!
«زنان جوان برای تغییر،» «هدیه» و «راهی به سوی برابری و توسعه»